Zespoły o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym w Straży Granicznej

W Straży Granicznej powołane zostały zespoły interwencyjne, których głównym zadaniem będzie prowadzenie działań o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym wobec migrantów przy polsko-białoruskiej granicy.

Specjalne grupy powstały w placówkach ochraniających granicę z Białorusią w Podlaskim i Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. W skład zespołów wchodzi kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy, bardzo dobrze znają teren i są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, m.in. torby medyczne i koce termiczne.

Zadaniem grup o charakterze poszukiwawczo – ratowniczym jest udzielanie w terenie przygranicznym pomocy migrantom o nieuregulowanym statusie prawnym, którzy przedostali się na polską stronę, stracili orientację w kompleksach leśnych, obszarach podmokłych lub terenie trudno dostępnym, a ich życie i zdrowie może być zagrożone. Zespoły interwencyjne będą realizować działania o charakterze poszukiwawczo – ratowniczym we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi służbami, w tym z wyspecjalizowanymi zespołami ratownictwa medycznego.

Dzięki powołaniu zespołów interwencyjnych zostały sformalizowane i usystematyzowane prowadzone dotychczas przez Straż Graniczną działania związane z poszukiwaniem i udzielaniem pomocy migrantom, którzy przedostali się z Białorusi do Polski. Powstanie grup ma również na celu zapobieganie kryzysom humanitarnym na terenach przygranicznych, a jednym z elementów ich funkcjonowania będą szkolenia organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

NOSG

Skip to content