ZAPROSZENIE na obrady LXXXVII sesji Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa do śledzenia obrad LXXXVII sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, Aleja Józefa Piłsudskiego 41 we Włodawie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 zmian w budżecie;
5.2 udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego;
5.3 zaliczenia drogi – ulicy Ceramicznej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
5.4 zaliczenia drogi – ulicy Turkusowej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
5.5 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Włodawa na 2024 rok”;
5.6 przyjęcia programu osłonowego Gminy Miejskiej Włodawa „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
6. Sprawozdanie Straży Miejskiej we Włodawie za 2023 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w roku 2023.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
9. Raport monitoringowy zawierający ocenę skuteczności polityki społecznej prowadzonej w mieście Włodawa.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie
Joanna Szczepańska

1 Komentarz do "ZAPROSZENIE na obrady LXXXVII sesji Rady Miejskiej we Włodawie"

 1. Ciekawe czy szefostwo straży miejskiej poda ilość mandatów za zanieczyszczanie miasta przez pieski nałożone w 2023r.

  • Mam uwagę do planowanego pkt. 5.5 . Czy organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia czy fundacje podlegają kontroli finansowej. Wiele akcji i zbiórek było organizowane przez lokalne podmioty a jakoś brak jest w KRS sprawozdań finansowych jak te środki były i są wykorzystywane. Władze miasta dysponując pieniędzmi podatników powinny szczegółowo sprawdzać finansowane fundacje czy OPP. A prowadzącym tego typu działalność powinno zależeć na pełnej przejrzystości aby nie być posądzonym o znikome wykorzystanie na cele statutowe a w większości na administrację.

  • Żeby wystawić mandat trzeba w ogóle chcieć podjąć jakąkolwiek interwencję a w ich przypadku to nierealne. Nie wiem czy oni w ogóle przez cały rok wystawili więcej niż 10 mandatów za wszystko.

 2. Szanowny Panie Burmistrzu Miasta Włodawa oraz Radni Rady Miejskiej miejcie na uwadze że bierzecie pełną odpowiedzialność za budżet naszego miasta. Często zamieszczacie w mediach społecznościowych inf o datkach i zbiórkach w których uczestniczycie. Jako osoby publiczne zadbajcie o przejrzystość i wymagacie od obdarowanych instytucji pełnego sprawozdania. Są to podmioty często z wpisami w KRS.

 3. A kiedy odbędzie się sesja Rady Powiatu? Mariusz Zańko z najwyższą liczbą głosów pewnie zostanie wybrany starostą przy większości z PiS?

 4. W Kodniu podobno radość okropna że Maniek wraca do macierzy

 5. Gabi. Pan Mariusz z pierwszej trójki lokalnej PiS ma najwyższe predyspozycje, wykształcenie i staż pracy do pełnienia funkcji starosty. Chyba że Burmistrz zrezygnuje z powoływania p. Holaczuka na swojego zastępce to wtedy będzie walka wewnętrzna o stołek Starosty lub/i zastępcy burmistrza.

 6. A gdzie się podzieje absolwent kolegium tumanum ze starostwa? Pewnie zatrudni go burmistrz na z-cę.

 7. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content