Nowi sołtysi wybrani

Od 16 do 28 lutego w gminie Wyryki odbyło się 16 zebrań wiejskich, których głównym punktem były wybory sołtysów i rad sołeckich na kolejną kadencję. Zmiany są duże, bowiem wybrano aż ośmiu nowych sołtysów. Tylu samo zachowało swoją dotychczasową funkcję. Zainteresowanie kampanią ze strony mieszkańców było bardzo duże, bo w zebraniach uczestniczyło niemal pół tysiąca osób.

Kampania sołecka w gminie Wyryki już za nami. Pięcioro dotychczasowych sołtysów nie zdecydowało się ubiegać o kolejną kadencję w roli gospodarzy wsi. Wszyscy oni pełnili swoje funkcje przez co najmniej dwie kadencje, więc mają zapewniony dodatek do emerytury. W trzech sołectwach zmiana jest związana z wygranymi wyborami przez nowe osoby z dotychczasowymi sołtysami.

Nowych gospodarzy wybrano w sołectwach: Adampol (Andrzej Trojanowski), Suchawa (Dagmara Śladewska), Kaplonosy (Arkadiusz Siwiec), Kaplonosy-Kolonia (Tadeusz Garbal), Wyryki-Połód (Grzegorz Studziński), Wyryki-Wola (Adam Czelej), Wyryki-Kolonia (Agnieszka Kubera), Horostyta-Kolonia (Joanna Leśniewska-Gulwell). W tym gronie jest dwoje zdecydowanie najmłodszych sołtysów w gminie. Adam Czelej ma 26 lat a tylko o dwa lata starsza jest Dagmara Śladewska.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Skip to content