Zaproszenie na XXV sesji Rady Miejskiej we Włodawie

Informuję że, w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie protokołu obrad XX, XXII, XXIII sesji RM.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1. Zmian w budżecie
3.2. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego.
3.3. wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Włodawskiego do wykonania zadania publicznego
z zakresu administracji rządowej związanego z organizacją i utrzymaniem miejsc kwarantanny zbiorowej oraz zawarcia w tym celu porozumienia.
3.4. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Włodawa
3.5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( nr 634/7)
3.6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 2437/6)
4. Sprawozdanie z realizacji zadań ,,Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii w roku 2019.”
5. Sprawozdanie z ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań Straży Miejskiej we Włodawie za rok 2019.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie za rok 2019.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wykaz potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznych we Włodawie za 2019 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i wykaz potrzeb Gminy Miejskiej Włodawa za 2019 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji ,,Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Pomocy w Rodzinie Miasta Włodawa na lata 2017-2020 za rok 2019.”
10. Sprawozdanie z ,,Programu Wspierania Rodziny Miasta Włodawa na lata 2017-2019” za rok 2019.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej (informacja).
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

1 komentarz "Zaproszenie na XXV sesji Rady Miejskiej we Włodawie"

  1. Halo Włodawa i powiat. Oglądaliscie sesję? Ależ to było widowisko! Warto

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content