Zapowiedź sesji Rady Powiatu we Włodawie

RADA POWIATU WE WŁODAWIE informuje, że 29 maja o godz. 9.00 odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji w trybie zdalnym (transmisja na BIP Starostwa w zakładce „Sesja Rady Powiatu-archiwum nagrań”).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XVII sesji zwyczajnej, XVIII, XIX i XX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:

5.1. w sprawie delegowania radnych powiatu włodawskiego do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku;

5.2. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Włodawskim na lata 2020-2022”;

5.3. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku;

5.4. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włodawskiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włodawskiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”;

5.5. w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich nagrobka Stanisława Niewczaszyńskiego i nagrobka Heleny z Niewczaszyńskich Pawliszewskiej na cmentarzu rzymskokatolickim we Włodawie;

5.6. w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich Grobu Chrystusa z Płaszczenicą w Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie;

5.7. w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich grobowca rodziny Czarnieckich na cmentarzu rzymskokatolickim w Wereszczynie;

5.8. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Włodawskiego;

5.9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie organizacji tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm-Włodawa-Chełm;

5.10. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.

 1. Sprawozdania:
 • Starosty Włodawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie włodawskim za 2019 r.;
 • Zarządu Powiatu we Włodawie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat włodawski w 2019 r.
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie włodawskim w 2019 r.;
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z działalności za 2019 r.;
 • Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” z działalności za 2019 r.;
 • Zarządu Powiatu we Włodawie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.;
 • Komendy Powiatowej Policji we Włodawie z działalności w 2019 r.;
 • Muzeum-Zespół Synagogalny we Włodawie z działalności w 2019 r.
 1. Informacje:
 • Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie z działalności w 2019 r.;
 • Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance z działalności za 2019 r.;
 • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie o stanie bezpieczeństwa powiatu włodawskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz z działań Komendy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie za 2019 r.;
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2019 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych;
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2019 r. Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włodawskim;
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2019 r. Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  w Powiecie Włodawskim w latach 2011-2021;
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z realizacji w 2019 r. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021”;
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – ocena zasobów pomocy społecznej;
 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włodawie z działalności w 2019 r.;
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie z działalności w 2019 r.;
 • Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie „Bezrobocie w powiecie włodawskim za 2019 r.”.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad.

2 komentarzy "Zapowiedź sesji Rady Powiatu we Włodawie"

 1. zgodnie z decyzją MSWiA od poniedziałku 25.05 urzędy powinny pracować normalnie i być otwarte a okazuje się jednak że włodawskie starostwo dalej zamknięte boją się wirusa czy mieszkańców?

 2. Powiem szczerze nie chce mi się nawet pisać na temat nic nie robienia zarówno przez starostę jak i burmistrza, oczywiście poza “błaznowaniem” i już widzę, że kolejna ich kadencja zleci bez jakichkolwiek efektów. Chyba, że za efekt ktoś uważa wykopanie kilku dołków, zdjęcie trylinki, obojętnie czy to w parku przy cerkwi, czy na byłej jednostce. Tylko się zapytam, co to za “firma” grzebie koło wspomnianej cerkwi, bo chyba nie profesjonalna, gdyż wygląda to na chaotyczne grzebanie w ziemi, a o szalunkach z drzwi, zamiast blatów już nie wspomnę

 3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content