Organizatorzy nielegalnej migracji staną przed sądem

Jak poinformowała Prokuratura Regionalna w Lublinie zakończyła śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się procederem organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Zamościu. Śledztwo prowadzone było przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Ustalenia postępowania

Z ustaleń śledztwa wynika, iż w skład zorganizowanej grupy przestępczej wchodzili obywatele Polski i Ukrainy, a działalność prowadzona była w latach 2015-2018. Proceder przestępczy polegał na składaniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Zamościu wniosków o wpisanie zaproszeń do urzędowej ewidencji. Następnie dokument w postaci oficjalnie poświadczonego zaproszenia umożliwiał cudzoziemcowi (głównie z terenu Ukrainy) uzyskanie wizy do Polski i tym samym pozwolenie na wjazd na teren Unii Europejskiej. Składaniem wskazanych wniosków zajmowali się kierownicy grupy przestępczej, jak też członkowie tej grupy – tzw. „słupy”. Wnioski o wydanie w/w zaproszeń i dołączone do nich dokumenty nie odzwierciedlały prawdziwej sytuacji majątkowej i mieszkaniowej zapraszających tzw. „słupów”. Osoby te nie miały zamiaru ani możliwości gościć u siebie obywateli innych państw wskazanych w zaproszeniach. Część wskazanych dokumentów została podrobiona przez oskarżonych.

Urzędnik działający w grupie

Jeden z urzędników Delegatury w Zamościu LUW współdziałał z opisywaną grupą przestępczą. Była to osoba zajmująca się przyjmowaniem i ewidencjonowaniem wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Funkcjonariusz ten nie dopełniał swoich obowiązków służbowych, gdyż przyjmował te wnioski i sporządzał projekty zaproszeń bez jakiejkolwiek weryfikacji jednocześnie wiedząc, iż okoliczności wskazane we wnioskach i załącznikach do nich nie odzwierciedlają prawdy, a część tych dokumentów jest podrobiona.

Korzyści uzyskane z przestępstwa.

Członkowie grupy z przestępczego procederu uzyskali korzyść majątkową w wysokości nie mniejszej niż 172 500 Euro, gdyż cudzoziemcy chcący w nielegalny sposób przedostać się na teren Unii Europejskiej płacili organizatorom procederu – po 500 Euro za zaproszenie. W ten sposób opisywana grupa przestępcza zorganizowała co najmniej 345 ustalonym cudzoziemcom przekroczenie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Akt oskarżenia

Akt oskarżenia objął łącznie 43 osoby – 5 osób kierujących zorganizowaną grupą przestępczą (dwie kobiety i trzech mężczyzn), 1 urzędnika współpracującego z grupą, 34 członków grupy (tzw. „słupy”), 1 osobę współpracującą z grupą oraz 2 tzw. „kurierów”, którzy przewozili uzyskane zaproszenia na Ukrainę.

Wobec oskarżonych stosowane były wcześniej tymczasowe aresztowania (co do kierowników grupy) oraz wolnościowe środki zapobiegawcze – dozory Policji, zakazy opuszczania kraju i nakazy powstrzymywania się od prowadzenia określonej działalności (co do pozostałych).

Akt oskarżenia, z uwagi obszerne zarzuty oskarżonych i szeroki przedmiot postępowania, liczy 822 strony.

Zarzuty i zagrożenia karami

Za przestępstwa związane z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą i braniem w niej udziału, popełnianiem przestępstw przeciwko dokumentom oraz organizowaniem przekroczenia wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw trzecich w zamian za osiągane z tego tytułu korzyści majątkowe, kodeks karny przewiduje zagrożenie karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Ponadto urzędnikowi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Zamościu przypisano udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Przestępstwa te są zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Konsekwencją uzyskania korzyści majątkowych w kwocie nie mniejszej niż 172 500 Euro będzie orzeczenie przepadku ich równowartości.

Źródło: Prokuratura Regionalna w Lublinie

Skip to content