Kolejny płot nad Bugiem

Naciski organizacji pozarządowych, ekologów, przyrodników i mieszkańców terenów nadbużańskich sprawiły, że przy kolczastej zaporze rozciągniętej na brzegu Bugu stanęło dodatkowe ogrodzenie z siatki leśnej. Jego zadaniem jest niedopuszczenie dzikich zwierząt w pobliże zasieków.

Zasieki z drutu żyletkowego ustawione wzdłuż Bugu stanowią nie tylko barierę utrudniającą migrantom nielegalne wtargnięcie do naszego kraju, ale też są śmiertelną pułapką dla wielu gatunków zwierząt. Zaplątane w zasieki zwierzę praktycznie nie ma żadnych szans na uwolnienie i ginie w wielkich męczarniach poranione setkami małych ostrzy. Mieszkańcy nadbużańskich miejscowości znajdowali w koncertinie martwe kaczki, bobry a podobno nawet łabędzie. By zminimalizować ryzyko wpadnięcia w zwoje drutu, wojsko zaczęło stawiać wzdłuż koncertiny kolejne ogrodzenie.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Skip to content