Zapraszamy na spotkanie z Marią Kazimierą Sarnacką

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
zaprasza
31 maja 2019 r. o godz. 16:00

sarnacka plakat 01

do bibliotecznej Galerii “Na Parterze”
na urodzinowy podwieczorek poetycki
Nadbużańskie inspiracje Marii Kazimiery Sarnackiej

W programie:
– prezentacja dorobku twórczego Jubilatki
– promocja tomików poetyckich “W zwierciadle życia” oraz „Wiosenna poezja i proza”
– okolicznościowe gratulacje i życzenia
– urodzinowy poczęstunek

Maria Kazimiera Sarnacka – poetka ludowa, hafciarka, koronkarka, mistrzyni kuchni regionalnej – urodzona 31 maja 1939 r. w nadbużańskich Dołhobrodach (Gmina Hanna). Uczestniczka i laureatka wielu konkursów, kiermaszy oraz przeglądów o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
W swoich utworach pisze o miłości, Bogu, pięknie przyrody, sensie życia, trudnej, lecz pięknej pracy na roli, przemijaniu oraz wartościach i tradycjach swojego regionu.
Dotychczas wydała 11 tomików: Wiersze, Wyrosły z chłopskich pól, Sercem pisane, Oddałam serce Bogu i wioskom, Dziecięcy świat. Mój świat, Przez życie z poezją, U progu jesieni, Pokłuniusia Swujuj Zymlii/ Pokłoń się swojej ziemi, Poezja. Lata Wspomnień i Nadziei, W zwierciadle życia, Wiosenna poezja i proza.
Twórczość poetki prezentowana była też w wydawnictwach zbiorowych: tomiku poetyckim Amatorska twórczość literacka Podlasia, antologii wierszy o Podlasiu Igliwia smak; Arkuszach Literackich Duszpasterstwa Rolników we Włocławku Kocham Cię, antologii Stowarzyszenia Literackiego Białego Pasterza w Krakowie Polska nam papieża dała, a także w antologiach Podlaskiego Klubu Literackiego „Maksyma” z Białej Podlaski, grupy poetyckiej „Łączeń” przy Włodawskim Domu Kultury, albumie Młodzi Twórcom oraz w prasie, m.in. w Gazecie Chłopskiej, Podlaskim Echu Katolickim, Słowie Podlasia.
W 2014 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości uhonorował Marię Kazimierę Sarnacką odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Rok 2016 przyniósł jej tytuł Laureatki 41. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga w kategorii Literatura ludowa.

Skip to content