Zapowiedź XIX sesji Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu 22 grudnia 2015 r. o godz. 13 °°- na posiedzenie XIX sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aleja Piłsudskiego 41.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie protokołu obrad XVII i XVIII sesji RM.
3.Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4.Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .
1) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
7.Uchwalenie budżetu miasta na 2016 rok.
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
2) odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie,
3) odczytanie opinii komisji stałych rady ,
4) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji stałych
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
8.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski i informacje
10.Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
we Włodawie

1 komentarz "Zapowiedź XIX sesji Rady Miejskiej we Włodawie"

  1. Czy radni głosując nowy budżet będą mieli odpowiednio wcześniej wgląd do treści tego dokumentu? Bo patrzę co dzieje się na Wiejskiej i dowiaduję się, że można głosować jeszcze nieistniejącą ustawę. Mam nadzieję, że u nas nie ma takich praktyk, radni głosują świadomie, a większość szanuje zdanie mniejszości. W końcu…to nie PiS…

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki