Zapowiedź sesji Rady Powiatu

Rada Powiatu we Włodawie informuje, że 23 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 1300  rozpocznie się XXVI sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.

Obrady będą odbywały się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z: XXIII sesji zwyczajnej, XXIV i XXV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie na 2021 r.;
  • w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie na 2021 r.;
  • w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu we Włodawie na 2021 r.;
  • w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Włodawskiemu od Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie;
  • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 (projekt uchwały został Państwu przesłany mailem z dnia 16.11.2020 r.):

– wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje,

– odczytanie przez Skarbnika Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej przez powiat włodawski,

– dyskusja nad projektem uchwały,

– procedura głosowania.

5.6. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 r. (projekt uchwały został Państwu przesłany mailem z dnia 16.11.2020 r.):

– wyrażenie opinii w sprawie projektu przez wszystkie komisje,

– odczytanie przez Skarbnika Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2021 powiatu włodawskiego,

– dyskusja nad projektem uchwały,

– procedura głosowania.

 1. Analiza oświadczeń majątkowych dokonana przez:

– Przewodniczącego Rady Powiatu we Włodawie;

– Starostę Włodawskiego;

– Wojewodę Lubelskiego

 1. Informacje:

– Zarządu Powiatu we Włodawie o przebiegu wykonania budżetu powiatu   włodawskiego, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie i Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie za pierwsze półrocze 2020 r. (Uchwała Nr 181/20 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 28 września 2020 r. przesłana Państwu mailem z dnia 1.10.2020 r.)

– Zarządu Powiatu we Włodawie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020;

– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie z działalności za rok szkolny 2019/2020;

– Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie z działalności za rok szkolny 2019/2020;

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej
i systemu pieczy zastępczej w powiecie włodawskim na 2021 r.

 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie obrad.

1 Komentarz do "Zapowiedź sesji Rady Powiatu"

 1. się chłopaki popisali przed kamerami

 2. zenada

 3. Wola Uhruska | 26 grudnia 2020 at 15:13 |

  Koalicja PSL SLD jakaś pogubiona, głosują przeciwko pomocy dla Szpitala

 4. Chyba nie bardzo pogubiona ponieważ zamiast wprowadzać zmiany dotyczące pomocy finansowej na zakup sprzętu dla szpitala zakupuje sprzęt mający zapewnić komfort pracy dla starosty Romańczuka i wicestarosty Korzeniewskiego. Poza tym przepadłaby kolejna imprezka. A szpital sobie poradzi.

 5. KOMUNA silna ,zwarta.

 6. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content