Wolontariusze działają

Włodawska grupa młodzieżowa wolontariuszy PCK od maja 2020 r. dołączyła do programu „Aktywni na 100 lat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Oznacza to, że obok zwykłych prac wolontariackich młodzież uczestniczy w szeregu szkoleń i realizuje własny projekt lokalny.

Po wielu dyskusjach na temat różnych problemów dotykających nasze społeczeństwo, grupa SIM PCK doszła do wniosku, że najbardziej im doskwiera brak otwartości na drugiego człowieka. Tak właśnie zrodził się pomysł na projekt lokalny „OTWARTOŚĆ NA INNOŚĆ”. Jego celem jest wzbudzenie w ludziach empatii oraz zwrócenie uwagi na problem dyskryminacji i nietolerancji ze względu na wygląd, pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność czy płeć.

Projekt ten uzyskał wsparcie i patronat honorowy burmistrza i starosty.

Projekt kierowany jest głównie do dzieci i młodzieży w wieku 7-10 lat i 13-19 lat, a składa się z trzech części: konkursu plastyczno-literackiego (już rozstrzygnięty); autorskiego spektaklu teatralnego (nagranie zostanie rozesłane do szkół podstawowych) oraz filmu, w którym wzięły udział osoby mówiące o tolerancji.

Film „Otwartość na inność” można obejrzeć na YouTube i na fanpage’u fb PCK Włodawa – Wolontariusze Młodzież – Aktywni na 100 lat Grupa SIM PCK bardzo dziękuje autorom filmików, które złożyły się na ten dokument filmowy. Są to relacje często bardzo osobiste i poruszające.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Skip to content