Szczodrywki po raz 19

(25 stycznia) XIX Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem – Włodawa 2020 zgromadził w sali kina kilkuset uczestników reprezentujących 24 zespoły.

Festiwal otworzył gospodarz imprezy: wicestarosta Tomasz Korzeniewski. Wśród obecnych na sali gości, a którzy zabrali tez głos, byli także – wicewojewoda Robert Gmitruczuk i Walentyn Michałowskij – przewodniczący obwodu miasta Brześć.

Wzorem lat ubiegłych, chętnych na festiwal było tak wielu, że organizatorzy musieli skrócić występy artystów tylko do dwóch utworów. Łącznie uczestniczyło w festiwalu prawie 500 artystów, w tym połowa z zagranicy!

Czteroosobowe jury w składzie: Janina Biegalska, ks. Jacek Piecha, ks. Jerzy Ignaciuk i Andrzej Sar miało, po wysłuchaniu wszystkich artystów, bardzo trudny orzech do zgryzienia. Jak w podsumowaniu podkreślono – Jury wyraża słowa uznania dla zespołów śpiewaczych za przywracanie wspólnego kolędowania w różnych językach tak charakterystycznych dla nadbużańskich ziem i tradycji chrześcijańskich Wschodu i Zachodu.

Po występach konkursowych swoje recitale przedstawili zwycięzcy poprzednich edycji oraz włodawska orkiestra dęta.

Zakończenie i rozdanie nagród nastąpiło w sali kina WDK.

Wyniki: kat. zespół z akompaniamentem – I miejsce – Zespół Chłopięcy z Łucka, II ex aequo – Skowronki z Łucka i Wołyńskie Słowiki z Łucka, III – Wodohraj z Zorańska; wyróżnienie – Koral z Kamienia; kat. zespoły śpiewacze a’capella – I miejsce – Życzenie z Łucka, II – Miedunica z Klejnik, III ex aequo – Rakołupianki z Rakołup i Swańki z Wyryk; wyróżnienia: Kresowianki z Włodawy, Dołhobrodzkie Zadułyńce i Mała Tęcza z Olbrachtowa.

Głównym organizatorem i finansującym Festiwal było Starostwo Powiatowe we Włodawie, natomiast współorganizatorem Włodawski Dom Kultury.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Skip to content