Rozbudowa Zakładu Karnego we Włodawie

W wyniku podjętych działań w ramach przedsięwzięcia Nr 6 „Budowa nowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz rozbudowa i poprawa infrastruktury budowlanej” określonego w ustawie z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”, na terenie Zakładu Karnego we Włodawie powstanie nowy pawilon mieszkalny dla osadzonych.

W dniu dzisiejszym pomiędzy Zakładem Karnym we Włodawie reprezentowanym przez dyrektora ppłk. Jacka Sankowskiego a Panem Krystianem Wosiem – prezesem zarządu firmy budowlano-inżynieryjnej TEXOM Sp. z o.o. w Krakowie oraz Panem Pawłem Stochmalem – wiceprezesem TEXOM, zawarto umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie”. Przedmiotem umowy jest budowa pawilonu mieszkalnego o powierzchni 950,28 m2 oraz budowa 10 pól spacerowych, boiska trawiastego, budynku garażowego i wiaty śmietnikowej. Środki na realizacje umowy pochodzić będą z budżetu państwa i z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 18 mln zł. Pojemność pawilonu przewidziano  na 258 nowych miejsc zakwaterowania dla osadzonych. Termin realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na 29.10.2021r.

opracował: por. Daniel Pręciuk
ZK Włodawa

2 komentarzy "Rozbudowa Zakładu Karnego we Włodawie"

  1. O to chłopaki z dojnej zmiany wiją sobie gniazdko ,przyda za 4 lata albo i wcześniej.

  2. W istocie wiją gniazdko a te jest już potrzebne bo gdzieś trzeba “Totalną Targowicę” umieścić bo jeśli będzie obecna władza czekać 4 lata to w mediach niemieckich będzie wielki syk.

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content