„Rozbudowa drogi gminnej nr 104447 L od km 0+000 do km 0+545 w m. Orchówek”

Fundusz Dróg Samorządowych
2020 ROK
Droga Gminna nr 104447 L w miejscowości Orchówek
Dofinansowanie uzyskano z środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Kwota dofinansowania : 411 383,00 zł
Całkowita wartość inwestycji : 835 044,16 zł
Okres realizacji inwestycji: czerwiec – listopad 2020
Cele projektu oraz planowane efekty:
Cele projektu:
• Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ruchu pieszych oraz zarządzania prędkością.
• Zapewnienie spójności dróg publicznych.
• Podniesienie standardów technicznych drogi.
• Zwiększenie dostępności transportowej
• Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych.
Efekty :
W ramach inwestycji wykonano rozbudowę drogi gminnej nr 104447L w m. Orchówek, na odcinku od km 0+000 do km 0+545 wraz z budową chodników, przebudową włączenia drogi gminnej
nr 104447L do drogi wojewódzkiej 816 wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej oraz wprowadzeniem stałej organizacji ruchu.
Rozbudowa drogi gminnej poprzez osiągnięcie jednolitych parametrów technicznych i użytkowych wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zwiększa dostępność transportową obszarów wiejskich oraz rozwój spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom sieci drogowej.

Stan przed realizacją inwestycji:

Inwestycja po rozbudowie:

źródło – UG Włodawa

2 komentarzy "„Rozbudowa drogi gminnej nr 104447 L od km 0+000 do km 0+545 w m. Orchówek”"

  1. cos tu niegra popatrzcie na zdjęcia to nie jest ta sama droga na zdjeciu przed rozbudową nie widać słupów energetycznych natomiast na zdjeciu po rozbudowie pojawiją sie, moz wój wyjaśni nie liczac tej łąki po prawej stronia, a tu nagle przez 6 miesiecy wielki swierki GRATULUJE

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content