Profilaktycznie o zagrożeniach

Cyberzagrożenia i odpowiedzialność prawna nieletnich to tematyka spotkania włodawskich policjantów z uczniami Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP we Włodawie. Pogadanka była doskonałą okazją do powtórzenia zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych przez młodych ludzi i uświadomienia potrzeby rozsądnego korzystania z dóbr nowych technologii.

Wczoraj włodawscy policjanci przeprowadzili spotkanie z uczniami Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP we Włodawie. Uczniowie placówki słuchali prelekcji na temat zagożeń, które mogą ich spotkać w cyberprzestrzeni oraz zasad, które należy stosować aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Przypomiano młodzieży adresy stron internetowych oraz numery telefonów zaufania, z których mogą korzystać w razie potrzeby. Zwrócono też im uwagę, żeby w każdym przypadku kiedy spotka ich niepokojąca sytuacja w Internecie nie wahali się zwrócić o pomoc i  powiedzieć o tym zaufanej osobie dorosłej.

Spotkanie było też dobrą okazją, żeby przypomnieć regulacje prawne zawarte w Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich a także, by przypomnieć młodym ludziom, że czyny których się dopuszczą teraz mogą mieć wpływ na ich dalsze dorosłe życie. Młodzieży wyjaśniono także, że nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i określone zachowania w stosunku do pedagogów są naganne nie tylko z moralnego punktu widzenia ale i pod względem prawnym.

aspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa
KPP Włodawa

Skip to content