OTWARCIE WYSTAWY UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ WE WŁODAWIE

Na początku troszkę się pochwalimy (raz jeszcze). Nasza biblioteka już od trzech lat zajmuje pierwsze miejsce wśród bibliotek województwa lubelskiego. W 2014 roku zostaliśmy laureatem konkursu “Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. To wszystko jest oczywiście dla nas bibliotekarzy wielkim dokonaniem, ale przede wszystkim jest to zasługa naszych czytelników, którzy chcą się z nami widywać i brać aktywny udział w proponowanych przez nas inicjatywach. Spotkanie zorganizowane w bibliotece było przypomnieniem tego, jak wiele zawdzięczamy współpracy z lokalnym środowiskiem – działaczom społecznym, organizacjom pozarządowym oraz innym instytucjom funkcjonującym w naszym mieście. Lista jest długa, ale to właśnie w ten deszczowy czwartek zgromadziła nas licznie inicjatywna Pani Kierownik i Pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie.

Nasze kontakty z warsztatem układają się już blisko dwadzieścia lat, ale to właśnie 10 marca 2016 roku, zapisze się w naszym kalendarzu jako data zawarcia oficjalnego porozumienia o współpracy pomiędzy Warsztatem Terapii Zajęciowej we Włodawie i Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie. Na tekście porozumienia swoje podpisy złożyli Kierownik Warsztatu Elżbieta Kral i Dyrektor Biblioteki Jacek Żurawski oraz osoby upoważnione do reprezentowania stron – Grażyna Kowalczyk – terapeuta, opiekun pracowni plastyczno – fotograficznej Warsztatu oraz Małgorzata Zińczuk z-ca dyrektora ds. merytorycznych Biblioteki. Podpisanie dokumentu poprzedziło odczytanie preambuły zawierającej następujący zapis:

Intencją Partnerów niniejszego porozumienia jest wspólne działanie na rzecz integracji społecznej lokalnego środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Podpisanie umowy partnerskiej jest następstwem realizowanego przez Strony Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014 – 2020; przyjętych do realizacji Uchwałą Nr XXXII/256/14 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 6 marca 2014 r. oraz Uchwałą nr LVI/257/14 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia z dnia 26.06.2014 r. Mając na uwadze skuteczną i efektywną realizację zadań wzajemnego wspierania inicjatyw realizowanych w partnerstwie, Strony zawierają porozumienie o poniższej treści (…).

Treść całego porozumienia dostępna będzie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej obu jednostek.

Porozumienie weszło w życie z dniem jego podpisania. Dlatego też od razu przeszliśmy do otwarcia pierwszej oficjalnie realizowanej wspólnie inicjatywy – czyli wystawy prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie. Żyjący w XIX wieku rosyjski lekarz, Aleksander Mudrow napisał: „Sztuką – smutnego pocieszysz, zdenerwowanego – uspokoisz, opryskliwego – przestraszysz, tchórzliwego – uczynisz śmiałym, skrytego – otwartym, zuchwałego – pokornym. W sztuce zawarta jest siła ducha, która jest w stanie zwyciężyć cielesny ból, nostalgię, wewnętrzny niepokój”.Za pośrednictwem wystawy prezentowanej w naszej Galerii Na Poddaszu swoją siłą ducha dzielą się z nami przedstawiciele wszystkich pracowni warsztatów. Uspokajają nas i wprowadzają w nastrój zadumy obrazy, witraże, kartki okolicznościowe i prace na szkle z pracowni plastyczno-fotograficznej pod opieką Pani Grażyny Kowalczyk. Pokorę i szacunek dla sumiennej i precyzyjnej pracy prowokują obrazy haftem malowane z pracowni krawiecko-hafciarskiej pod opieką Pani Róży Lesiuk. Pocieszają nas i uśmiech wywołują wazony, stroiki i inne kompozycje przestrzenne powstałe w pracowni rękodzieła artystycznego pod opieką Pani Joanny Gejło. Jakże często rama obrazu podkreśla jego piękno i charakter. Widoczne elementy drewniane oraz świeczniki stojące na parapecie wykonane zostały w pracowni stolarsko-wikliniarskiej pod opieką Pana Rafała Szachonia.Przestrzeń na naszym poddaszu zarezerwowana została dla wytworów, które powstały dzięki precyzyjnej i często ciężkiej pracy ludzkich dłoni. W drugiej części spotkania zmieniliśmy nieco krajobraz, aby dać możliwość zaprezentowania się pozostałym uczestnikom.Zanim jednak do tego przeszliśmy Pani Elżbieta Kral Kierownik Warsztatu opowiedziała o początkach działalności tego ośrodka. Podkreśliła rolę ciężkiej pracy terapeutów, którzy niejednokrotnie poświęcają wiele czasu na dotarcie i obudzenie talentu swoich podopiecznych. Podziękowała też pracownikom biblioteki za wsparcie w działaniach. Pan Jacek Żurawski Dyrektor biblioteki pogratulował uczestnikom wytrwałości w swojej twórczości i wyraził nadzieję, że zarówno chęci jak i środków finansowych nie zabraknie im na kolejnych wiele lat.Chwilę później przeszliśmy do małego seansu. Zaprezentowany został krótki film o marzeniach “Dream on” powstały w pracowni poligraficzno-komputerowej pod okiem Pana Grzegorza Zelenta. W tym krótkim teledysku uczestnicy warsztatów opowiadają o tym, co chcieliby osiągnąć w swoim życiu.Po filmie wnętrze Galerii Na Parterze wypełniły dźwięki muzyki i głosy recytatorów, a przestrzeń poruszył taniec w choreografii ułożonej w pracowni animacji kultury i muzykoterapii pod opieką Pani Krystyny Skrabek. Przed zgromadzonymi gośćmi wystąpili: Małgorzata Wereszczyńska która zagrała utwory: Leonarda Cohena “Dance Me To End of Love” i “Love Me Tender” Elvisa Presleya, Karolina Krawiec w układzie jazzowym do piosenki “Total eclipse of the heart” Bonnie Tyler, Joanna Wołczko w wierszu Czesława Miłosza “Na dzień dobry” oraz Paweł Kwiatkowski w wierszu “Trzeba marzyć” Jonasza Kofty. Artyści zostali nagrodzeni brawami. Braw nie zabrakło także dla opiekunów wszystkich wymienionych warsztatów, których „wywołaliśmy” na środek, aby poznać twarze ludzi, którzy każdego dnia wykonują tę ważną, niekiedy trudną, ale z pewnością satysfakcjonującą pracę. Terapeutom i uczestnikom warsztatu pogratulował również Wicestarosta Włodawski Adam Panasiuk, który podkreślił istotę budowania sieci współpracy pomiędzy jednostkami i wyraził radość, że w ten szary dzień mógł być uczestnikiem tak „kolorowego” spotkania. Ogrom nagromadzonych emocji, ukoił pyszny poczęstunek przygotowany przez członków pracowni gospodarstwa domowego pod opieką Pani Marzanny Łuszczewskiej. Słodkie wypieki oraz lemoniada towarzyszyły po wernisażowym rozmowom. Nie zabrakło też życzeń wpisywanych do pamiątkowej księgi.

Zmiana wielkości czcionki