Odpady zielone

Szanowni mieszkańcy, przypominamy, że odpady biodegradowalne zielone tj. liście, trawy, chwasty i gałęzie odbierane są z nieruchomości tylko w okresie od marca do listopada. Po tym terminie istnieje możliwość samodzielnego dostarczenia ww. odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – tzw.PSZOK.

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi” odpady tzw. zielone właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i udostępniać do odbioru  wyłącznie w pojemnikach lub workach koloru brązowego. Dopuszcza się również udostępnienie do odbioru gałęzi pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych w wiązkach, których waga jednostkowa nie przekracza 40kg. Zatem odpady udostępnione w innej formie niż opisano, np. na pryzmach – nie będą odbierane z posesji, a wystawione do odbioru w pojemnikach/workach innego koloru, mogą być zakwalifikowane jako niesegregowane i pozostawione do odbioru w terminie dla odpadów zmieszanych (resztkowych).

Przypominamy również, iż zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w październiku rozpoczął się odbiór popiołu z palenisk domowych. Popiół należy wystawiać w dniu odbioru przed godziną 7:00 w worku lub pojemniku koloru czarnego. Popiół musi być wystudzony.

MZC Włodawa

2 komentarzy "Odpady zielone"

  1. A co zrobić z kawalkami styropianu?

  2. Wszystko do PSZOK? TO PO CO MPGK? STYROPIAN, ZARÓWKI ZWYKŁE I JARZENIÓWKI. Po co segregacja jak związek śmieciowy nie zarabia na odpadach? Absurd.

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.