Odpady biodegradowalne – kuchenne i zielone gromadzimy oddzielnie

Przypominamy, że odpady biodegradowalne (kuchenne) to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, zaś odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk,  wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).  Zatem nie należy tych frakcji ze sobą łączyć.

Odpady biodegradowalne (kuchenne – obierki, skorupki, łupiny, fusy z kawy i herbaty, resztki jedzenia bez kości i mięsa) gromadzimy w brązowych zamykanych pojemnikach, zaś odpady zielone (wyłącznie w zakresie trawy, liści, gałęzi i chwastów) powinniśmy gromadzić w workach lub odrębnych pojemnikach w kolorze brązowym. Częstotliwość odbioru odpadów również jest różna dla tych frakcji: odpady biodegradowalne (kuchenne) z nieruchomości położonych na terenach miejskich – raz na 2 tygodnie, z nieruchomości położonych na terenach wiejskich – raz na miesiąc, natomiast w okresie od kwietnia do października – raz na 2 tygodnie; odpady zielone  odbierane są w okresie od kwietnia do października – raz w miesiącu.

Ponadto informujemy, że w przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów, która wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r., nie będzie można wystawiać odpadów biodegradowalnych (kuchennych) i odpadów zielonych do odbioru przez podmiot odbierający odpady komunalne.

MZC Włodawa

4 komentarzy "Odpady biodegradowalne – kuchenne i zielone gromadzimy oddzielnie"

  1. Przy odbiorze pieczołowicie posegregowanych odpadów na zielone, kuchenne i zmieszane wszystko wrzucono do jednego zbiornika na ciężarówce. To nie wiem…

  2. Łudziłam się nadzieją, że jak dokładnie będę segregować, to będzie taniej. A tu, ceny w górę i obowiązków segregacji więcej

  3. I cały czas kupa śmieci w domu.

  4. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content