Dalszy wzrost zatrudnienia osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie

Działania Zakładu Karnego we Włodawie przyczyniają się do powiększenia grupy lokalnych kontrahentów zewnętrznych, którzy zatrudniają osadzonych.

Zakład Karny we Włodawie po przerwie spowodowanej pandemią rozpoczął po raz kolejny współpracę z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Kamyk” we Włodawie. W dniu dzisiejszym ppłk Jacek Sankowski podpisał kolejną umowę dotyczącą nieodpłatnego zatrudnienia osadzonych z Panem Jarosławem Pogonowskim – dyrektorem placówki.

Ponadto w ubiegłym tygodniu została zawarta umowa o nieodpłatne zatrudnienie osadzonych ze Starostwem Powiatowym we Włodawie. W ramach zawartych umów, osadzeni poza terenem jednostki będa wykonywać na rzecz kontrahentów prace porządkowo-gospodarcze oraz związane z utrzymaniem zieleni. Podjęcie zatrudnienia przez osadzonych przyniesie wymierne korzyści w szeroko rozumianym procesie resocjalizacji. Dzięki świadczeniu pracy skazani mają możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych, uczą się nawyku pracy i przygotowują do życia w społeczeństwie.

sw.gov.pl

Skip to content