Bezpieczny i zdrowy wypoczynek zimowy 2019

Już w najbliższy poniedziałek 11 lutego w naszym województwie rozpoczną się długo oczekiwane przez dzieci i młodzież ferie zimowe, które potrwają do 24 lutego 2019 r.

wz 01

W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzić będzie na terenie powiatu włodawskiego nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym dzieci i młodzieży oraz działania informacyjno- profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia podczas zorganizowanego wypoczynku zimowego.

Akcja ma na celu promowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży podczas trwającego wypoczynku zimowego, przede wszystkim:
– przestrzeganie higieny osobistej mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym (t.j. mycie rąk, korzystanie z jednorazowych chusteczek, zasłanianie twarzy podczas kaszlu i kichania itp.),
– przestrzeganie higieny wypoczynku (dbanie o odpowiednią ilość snu, zbilansowana dieta, ubranie odpowiednie do pogody, zabezpieczenie skóry przed działaniem mrozu),
– dbanie o aktywność fizyczną i prowadzenie zdrowego stylu życia,
– profilaktyka choroby meningokokowej, rotawirusów, grypy,
– zapobieganie uzależnieniom – tytoń, alkohol, dopalacze,
– zapobieganie zakażeniom wirusem HIV,
– profilaktyka zatruć pokarmowych,
– inne tematy prozdrowotne wynikające z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej podczas trwania ferii zimowych.

Wypoczynek zimowy to czas relaksu, a przede wszystkim beztroskiej zabawy na świeżym powietrzu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie apeluje o rozwagę i rozsądek, aby ten miły okres spędzić zdrowo i bezpiecznie. W tym celu proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami informacyjnymi, które przybliżą aspekty prozdrowotne.

Informacja:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie

„Patent na bezpieczne ferie”

wz 02 patent na bezpieczne ferie

wz 03 patent na bezpieczne ferie

„Zimowe dni”

wz 04 zimowe dni

„Bezpieczne zimowisko”

wz 05 bezpieczne zimowisko

Skip to content