SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA 2018 R

W związku z trwającym naborem do służby przygotowawczej na 2018 rok, informujemy o możliwości składania wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej służby wojskowej.

DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA:

  • posiadająca obywatelstwo polskie,
  • nie karana sądownie,
  • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  • wiek, co najmniej osiemnaście lat,
  • wykształcenie minimum gimnazjalne.

Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie ul. Koszarowa 1B od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, pod nr tel. 261161356, 261161391 oraz na stronie internetowej

www.chelm.wku.wp.mil.pl

Zmiana wielkości czcionki