Pół miliona dla szkoły specjalnej we Włodawie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie pozyskał 512 428,14 zł na realizacje projektu „Biedronkowo” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu będą wychowankowie przedszkola specjalnego. Dzieciom zaplanowano szerokie spektrum zajęć specjalistycznych i terapii – tygodniowo 6 godzin dodatkowych zajęć indywidualnych, w tym logopedia prowadzona metodą krakowską, integracja sensoryczna, dogoterapia, hipoterapia, Tomatis, fizjoterapia, aquaterapia – halliwick, terapia behawioralna, terapia ręki, taktykalna oraz terapia dziecka z autyzmema także zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne.

Ponadto w ramach realizowanego projektu przeprowadzony zostanie remont i modernizacja sal przedszkolnych, powstanie plac zabaw dla przedszkolaków, a także zakupiony będzie sprzęt i pomoce dydaktyczne do zajęć w przedszkolu i na terapie. Realizacja projektu zwiększy szanse rozwojowe wszystkich dzieci przedszkola specjalnego, dając im możliwość udziału, w maksymalnym wymiarze godzin, w zajęciach i terapiach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

To jest bardzo potrzebny i ważny projekt, który pomoże naszym dzieciom i młodzieży zwiększyć szanse prawidłowego rozwoju. Te ponad pół mln zł z całą pewnością będzie sensownie wydatkowane na pomoc tym, którzy mają najtrudniej w życiu i edukacji. Profesjonalna kadra Specjalnego Ośrodka na pewno to gwarantuje – mówi Andrzej Romańczuk, starosta włodawski.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Zmiana wielkości czcionki