Gmina wiejska Włodawa – Uwaga Podatnicy

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2019 r. we wszystkich gminach w całym kraju obowiązują nowe, jednolite wzory formularzy podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny. Przygotowane przez Ministerstwo Finansów druki zawierają objaśnienia, co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania oraz niezbędne pouczenia, mając na uwadze prawidłowe obliczenie podatku.
Poniżej zamieszczamy linki do poszczególnych rozporządzeń Ministra Finansów:
– w zakresie podatku od nieruchomości – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001104/O/D2019110…
– w zakresie podatku rolnego – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001105/O/D20191105…
– w zakresie podatku leśnego – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001126/O/D2019112….

Zmiana wielkości czcionki