Zaproszenie na Finał XVIII Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie zaprasza na Finał XVIII Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Książka spogląda spod długich rzęs… – w stulecie nadania Polkom praw wyborczych” pod Honorowym Patronatem Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka i Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego. Finał odbędzie się w środę 9 maja 2018 r. o godz. 11.00 w Galerii Na Parterze MBP.

Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

Wsparcie organizacyjne i finansowe:
Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. we Włodawie
Starostwo Powiatowe we Włodawie
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział we Włodawie

Zmiana wielkości czcionki