XV Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem Włodawa 2016 r

Kontynuując przywracanie tradycji wspólnego kolędowania w różnych językach, charakterystycznej dla rejonów nadbużańskich, Starosta Włodawski zaprasza  na XV „Festiwal  Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem” Włodawa 2016 r., który odbędzie się w dniu 23 stycznia 2016 roku o godz. 10:00 we Włodawskim Domu Kultury we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 10.  Prosimy o zaprezentowanie dwóch utworów – jednej kolędy w języku polskim, drugiej w języku ukraińskim lub białoruskim. Czas wykonania utworów nie może przekroczyć 10 minut. O kolejności prezentacji scenicznej poszczególnych zespołów decydują organizatorzy. Zachęcamy do wykonania kolęd, pastorałek i szczodrywek mniej znanych i zapomnianych. Utwory te będą dodatkową atrakcją Festiwalu i znacząco  mogą się przyczynić do podniesienia oceny podczas eliminacji. Wykonanie utworów oceniać będzie jury złożone ze specjalistów od etnolingwistyki, śpiewu tradycyjnego i folkloru pogranicza.


Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich zespołów w sali kina Włodawskiego Domu Kultury we Włodawie. Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani pucharami i dyplomami, a dla laureatów Festiwalu przewidziane są nagrody rzeczowe. Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników drobny poczęstunek. Dojazd zespołów odbywa się na koszt własny. Dla zespołów zagranicznych zapewniamy bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i opiekę medyczną.  Zgłoszenia należy przesłać na załączonych kartach zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2016 roku na adres: Starostwo Powiatowe we Włodawie, 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24. Istnieje możliwość przesłania zgłoszenia faksem – fax 82/572 24 44 lub pocztą elektroniczną na adres l.popik@powiat.wlodawa.pl . Dodatkowych informacji na temat organizacji Festiwalu udziela Wydział Edukacji i Polityki Społecznej tel. 82/ 572 15 10 wew. 133.  Z nadzieją na dobrą współpracę w dziale krzewienia kultury i zachowania tradycji ludowych oraz rozwoju współpracy międzynarodowej serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Załącznik:

Karta zgłoszenia

Zmiana wielkości czcionki