WŁODAWIANIN ROKU 2016

Z radością zawiadamiamy, że Włodawianinem Roku 2016 została zgłoszona przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział we Włodawie Małgorzata Zińczuk.

Małgorzata Zińczuk

Bardzo krótko o laureatce:

Małgorzata Zińczuk – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział we Włodawie, Sekretarz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Sekretarz Zarządu Międzypowiatowego Oddziału SBP w Chełmie (2013-2017).

Wielokrotnie odznaczana i nagradzana, m. in. w 2000 r. została laureatką Nagrody im. Anny Platto przyznawanej najlepszej bibliotekarce z województwa lubelskiego, wyróżniającej się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w nowatorski sposób popularyzującej czytelnictwo dziecięce; w 2012 r. uzyskała tytuł Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2011 przyznawanego przez Zarząd Główny SBP, a w klasyfikacji ogólnokrajowej zajęła drugie miejsce; w 2016 r. odznaczona Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki.

Inicjatorka, moderatorka i współorganizatorka wielu akcji kulturalno-edukacyjnych organizowanych rokrocznie i cieszących się niesłabnącą popularnością, tj. Biblioteczne Spotkania Regionalne, Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej, włodawska edycja Narodowego Czytania, Noc z Andersenem, Noc Bibliotek czy Słowiańskie Spotkania Literackie popularyzujących czytelnictwo i wiedzę o regionie realizowanych przez MBP przy współpracy zarówno lokalnych instytucji i stowarzyszeń jaki i o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym wpisujących się w kalendarz wydarzeń promujących Ziemię Włodawską.

W ciągu 35 lat pracy w zawodzie bibliotekarza nawiązała współpracę m. in. ze szkołami powiatu włodawskiego, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszeniem Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego we Włodawie, Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Państwowym Uniwersytetem im. A. Puszkina w Brześciu, co przełożyło się na promocję Włodawy na arenie ponadlokalnej.

Pełni funkcję zastępcy dyrektora ds merytorycznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie, która w 2016 r. w Rankingu Bibliotek Instytutu Książki i Rzeczpospolitej uzyskała II miejsce w kraju, a od czterech lat zajmuje pierwsze miejsce w województwie lubelskim.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Dyrektor i Pracownicy MBP Włodawa
oraz członkowie SBP Oddział we Włodawie

Sekretarz SBP Oddział we Włodawie
Edyta Pietrzak

Zmiana wielkości czcionki