Włodawa stawia na termomodernizację

Niemal 360 000 złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego otrzyma miasto Włodawa na termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 1.

Przygotowany przez włodawski ratusz projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Etap2 – budynek Przedszkola nr 1” znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

– Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przyczyni się do znacznego zmniejszenia ilości energii zużywanej na potrzeby codziennej eksploatacji. Uzyskane dofinansowanie pokryje aż 85% kosztów kwalifikowalnych – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Zakres prac zapisanych w projekcie obejmuje m.in ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i wymianę okien w podpiwniczeniu. Stare oświetlenie wewnątrz budynku zastąpią popularne LED – y. Zmodernizowana zostanie również instalacja centralnego ogrzewania. Na dachu przedszkola zostaną też zamontowane panele fotowoltaiczne. Całkowita wartość projektu to 538 734,38 zł. Uzyskane dofinansowanie w wysokości 359 449,10 zł pozwoli na pokrycie 85% kosztów kwalifikowalnych.

UM Włodawa

Zmiana wielkości czcionki