Ważny komunikat MZC

Z arząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, wykonując zadania organów administracji publicznej przypisane ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dla zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, apeluje do mieszkańców gmin należących do Związku o czasowe ograniczenie osobistych wizyt w biurze Związku, jeżeli nie zachodzi taka konieczność, w celu załatwienia spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Proponujemy w tym czasie kontakt telefoniczny lub z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji – ePUAP lub e-mail. Apel kierujemy w szczególności do osób, które w ostatnim czasie wróciły, lub miały bezpośredni kontakt z osobami wracającymi, z zagranicy oraz do osób, które wykazują jakiekolwiek oznaki choroby.

Odwołuje się również wszystkie zaplanowane spotkania z mieszkańcami gmin w ramach Kampanii edukacyjno-informacyjnej wdrażającej Jednolity System Segregacji Odpadów. O nowych terminach spotkań będziemy informowali w odrębnych komunikatach.

Dane kontaktowe:

  1. tel.: 825725856, 797655280, 791716690
  2. e-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl
  3. ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/mzcwlod
Skip to content