Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolników

Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Informuje, że w związku z trwającym kryzysem na granicy polsko-
białoruskiej w dniu 13.05.2022 r. o godz. 10:00 w Świetlicy w Różance
odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ubiegania
się w ARiMR o płatności bezpośrednie, rolnośrodowiskowo-klimatyczne,
ekologiczne i ONW.
Na spotkaniu zostaną omówione zasady postępowania w przypadku
wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.