„Sieciowanie Pomocy” – współpraca na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbyło się spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Marcinem Romanowskim. Omówiono projekt „Sieciowanie Pomocy”.

Otwarcia spotkania dokonał Andrzej Romańczuk – starosta włodawski, który jednocześnie podziękował ministrowi za przybycie. Podczas spotkania przedstawiona została działalność Funduszu Sprawiedliwości, formy udzielanej pomocy oraz możliwości wykorzystania środków pochodzących z tego Funduszu. O problemie pomocy osobom pokrzywdzonym mówiła także przedstawicielka Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Bona Fides. Przedstawiono projekt „Sieciowanie Pomocy”, który ma na celu kompleksowe działania zmierzające do wsparcia i udzielenia pomocy ofiarom pokrzywdzonym. Łącznie przez najbliższe trzy lata wydatkowanych zostanie w ramach tego projektu ponad 352 mln zł. Środki są przeznaczane m. in. na budowę sieci ośrodków wsparcia dla osób pokrzywdzonych, gdzie osoby te będą mogły znaleźć pomoc. Program zakłada utworzenie sieci pomocy składającej się z 60 ośrodków regionalnych i 337 punktów lokalnych. Tak aby na terenie każdego powiatu był co najmniej jeden punkt lub ośrodek, a odległość między nimi nie przekraczała ok. 40 kilometrów. W każdym z tych punktów i ośrodków osoba pokrzywdzona i jej najbliżsi będą mogli uzyskać pomoc psychologiczną, prawną i materialną.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, Prokuratury Rejonowej we Włodawie, Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Włodawie oraz lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz pomocy.

W dyskusji zauważono bardzo wiele problemów związanych z przemocą i formami pomocy dla ofiar tej przemocy. Zwracano uwagę m.in. na niedostateczną liczbę psychologów, na braki kadrowe, skomplikowane procedury oraz za małe pieniądze przeznaczone dla gops-ów.

Na zakończenie spotkania Marcin Romanowski oraz Andrzej Romańczuk wraz z zaproszonymi gośćmi podpisali list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Zmiana wielkości czcionki