Sesja znów online

(27 listopada) O godz. 13.00 rozpoczęła się XXXIV Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady odbyły się, po raz pierwszy od kilku miesięcy, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sesja rozpoczęła się niespodzianką – na wniosek radnej Mirosławy Dynkiewicz zdjęto z porządku obrad punkt dotyczący sprzedaży nieruchomości. Było to o tyle niespodzianką, że burmistrz miał do tej pory niemal całą radę po swojej stronie. Każda więc zmiana porządku obrad, nie na życzenie burmistrza, była do tej pory mało prawdopodobna. Niektórzy widzą w tym powolne kruszenie się „drużyny pierścienia” – czyli komitetu wyborczego, na którego czele stoi Wiesław Muszyński.

Następnie burmistrz przedstawił działania podejmowane od ostatniej sesji. Przede wszystkim mówił o rozstrzygniętych przetargach, w tym tych dotyczących rewitalizacji czworoboku. Poinformował również m.in. po przekazaniu 1,5 tys. zł dla 50 emerytów na wyjazd do Kozłówki, który miał miejsce w październiku.

Radni podjęli kilka uchwał, m.in. ws. regulaminu utrzymania czystości i porządku we Włodawie. Jeden z kierowników ratusza – Waldemar Kononiuk – mówił w tym punkcie: – Regulamin z czerwca został warunkowo przyjęty przez wojewodę, jednak do niego organ nadzoru miał uwagi. I te uwagi właśnie zostały w tym regulaminie wprowadzone. Słuchacze nie dowiedzieli się jednak, o jakie zmiany chodziło i dlaczego trzeba było poprzedni regulamin poprawiać.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

4 komentarzy "Sesja znów online"

  1. Łączy Nas Koryto | 4 grudnia 2020 at 23:03 |

    Zawsze Łączy Nas coś.

  2. Durnoty burmistrza jak zwykle

  3. Przepraszam jaką burmistrz dostał pomoc z Niemiec ,czy już ją rozdysponował.

  4. Czy ktoś wie czy burmistrz jest aż tak zajęty czy nie ma nic do powiedzenia? Obiecał, że co tydzień będzie informacja. A drugi już tydzień nie ma vloga miejskiego.

  5. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content