Powodzi nie będzie, a ASF pod kontrolą

(27 lutego) Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jednym głosem stwierdzili, że zagrożenie powodziowe podczas tegorocznej wiosny jest znikome. Przy okazji omówiono ważne kwestie dotyczące zagrożeń epidemiologicznych.

Andrzej Romańczuk, starosta włodawski, otwierając posiedzenie, poprosił równocześnie o zatwierdzenie planu pracy Zespołu na 2019 rok, co uczyniono. Ocenę zagrożenia powodziowego w powiecie włodawskim przedstawili pospołu Franciszek Panasiuk i Krzysztof Cieślak – inspektor ds. zarządzania kryzysowego. – Zagrożenie powodziowe na terenie powiatu włodawskiego w chwili obecnej jest niewielkie.

Stan wody w rzece Bug oscyluje w okolicach stanów średnich, tj. ok. 170 cm. Stan ostrzegawczy dla rzeki Bug (wodowskaz we Włodawie) wynosi 300 cm, a stan alarmowy 390 cm. Rzeka Bug wolna jest od kry. Z przedstawionej prognozy pogody na najbliższy okres nie wynika, by były intensywne opady. Biorąc pod uwagę powyższe, nasuwa się wniosek, że prawdopodobnie w tym roku powodzi na terenie powiatu włodawskiego nie będzie. Jednak zawsze trzeba być przygotowanym i pamiętać, że to tylko prognozy – mówili urzędnicy.

Informację epidemiologiczną przedstawiła Anna Wanat-Hetman, powiatowy lekarz weterynarii. Mówiła przede wszystkim o opanowaniu sytuacji z wirusem ASF (afrykański pomór świń) w powiecie włodawskim. W tym roku, na szczęście, nie ma nowych ognisk ASF w powiecie. Warto jednak dodać, że wirus ten bardzo spustoszył hodowle trzody chlewnej. Przed rokiem było 555 stad i 8500 sztuk świń. Obecnie są 173 stada i 2700 sztuk świń.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Skip to content