Komunikat Zakładu Karnego we Włodawie

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 5 maja 2020 r. od godziny 500, na terenie Zakładu Karnego we Włodawie na okres 14 dni
z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymuje się:

  1. zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;
  2. udzielanie osadzonym widzeń;
  3. odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Ograniczenia, o których mowa są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Zakład Karny we Włodawie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej. komunikat

Skip to content