Komunikat MBP Włodawa

W związku z informacją, że od 4 maja 2020 r. możliwe jest otwieranie bibliotek uprzejmie informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie wznowi swoją działalność w możliwie najbliższym terminie. Decyzja o udostępnieniu biblioteki dla czytelników zostanie podjęta w porozumieniu z Burmistrzem, po zasięgnięciu opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w chwili gdy biblioteka będzie przygotowana do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii. Procedura otwierania bibliotek zostanie wskazana po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów.

Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość, o wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Jednocześnie przypominamy, że daty zwrotu wypożyczonych książek ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE!

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie
Jacek Żurawski

Skip to content