Judaika włodawskie

Realizacja przez Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie I etapu modernizacji głównej, stałej wystawy „Judaika włodawskie” zbliża się ku końcowi.

Celem całego projektu jest prezentacja jednej z największych w Polsce kolekcji zbiorów judaików w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych. Wystawa prezentowana będzie na 309,98 m2 Wielkiej Synagogi, która należy do unikalnego i jedynego w Polsce oraz Europie zespołu trzech synagog. Wystawa ma również na celu prezentację bezcennych dóbr kultury w odpowiednich warunkach wystawienniczych przy zachowaniu standardów europejskich.

W I etapie modernizacji wystawy włodawscy muzealnicy skupili się na wykonaniu projektów aranżacji, a także konserwacji eksponatów przeznaczonych na wystawę tj. pochodzącego z Włodawy Talmudu Babilońskiego, a także tkanin: parochetu (zasłona na aron ha kodesz) oraz meil (sukienka na Torę), które są niezbędne z powodu złego stanu zachowania i procesów destrukcyjnych eksponatów.

Realizacji tego etapu zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.  

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Skip to content