Gazyfikacja miejscowości Suszno, Szuminka, Różanka

W związku z prośbą Polskiej Spółki Gazowniczej, Wójt Gminy Włodawa zaprasza zainteresowanych mieszkańców i tych którzy deklarowali chęć do podłączenia budynków mieszkalnych do sieci gazowej do złożenia informacji w zakresie adresu zamieszkania, numeru ewidencyjnego działki, celu poboru gazu: kuchenka gazowa/ ogrzewanie wody/ ogrzewanie budynku.
Informację należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Włodawa
w pokoju nr 9 do dnia 24.05.2019 r.

Skip to content