Wszyscy dopingują Australijczyków

Kolejna australijska firma prowadzi odwierty w poszukiwaniu złóż węgla kamiennego w naszym regionie. Balamara sprawdza zasoby w Hańsku, Starym Brusie i Urszulinie. I zapowiada budowę kopalni do 2022 roku.
Odwierty prowadzone są w Kulczynie (gm. Hańsk). Wcześniej charakterystyczne wieże stanęły w Lubowierzu i Dominiczynie (gm. Stary Brus). W tych dwóch ostatnich miejscowościach inwestor, czyli australijska firma Balamara, chce odkupić od mieszkańców ok. 30 hektarów ziemi, na której planuje kopalnię węgla kamiennego. By inwestycja doszła do skutku, na ostatniej sesji RG Stary Brus radni podjęli uchwałę o przygotowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Australijczycy deklarują chęć pokrycia części kosztów tego zabiegu).

– Jesteśmy bardzo przyjaźnie nastawieni do tej inwestycji i będziemy się starać, by ułatwiać inwestorowi uzyskanie niezbędnych pozwoleń, stąd propozycja zmiany studium – mówi Paweł Kołtun, wójt Starego Brusa. – Wstępne odwierty w Dominiczynie i Lubowierzu potwierdzają, że zlokalizowane tam złoża węgla są niezwykle bogate, nawet bardziej, niż to pierwotnie zakładano. Wszystko wskazuje więc na to, że kopalnia węgla nie jest tylko pobożnym życzeniem, a jej budowa jest całkiem realna – dodaje wójt.

Pełną treść wiadomości znajdą Państwo na stronie Nowego Tygodnia.

Zmiana wielkości czcionki