Włodawska Rada Seniorów coraz bliżej

Na marcowej sesji Rady Miejskiej we Włodawie radni przyjęli uchwałę w sprawie powołania Włodawskiej Rady Seniorów. Ma ona być organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i opiniodawczym Gminy Miejskiej Włodawa.– Powstanie takiej rady pozwoli nam jeszcze skuteczniej rozwiązywać problemy osób starszych w naszym mieście i przyczyni się do międzypokoleniowej integracji mieszkańców. – zapewnia burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Rada składać się będzie z przedstawicieli osób starszych, oraz organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów. Będą oni powoływani na czteroletnią kadencję. Zadania stawiane przed WRS to między innymi wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych, opiniowanie, oraz konsultowanie i zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego. Rada Seniorów ma również inicjować działania na rzecz osób starszych oraz współpracować z władzami miasta i instytucjami działającymi na jego terenie. Będzie też nawiązywać kontakty i wymieniać doświadczenia z innymi radami na terenie całego kraju. Obecnie trwają prace związane z powołaniem komisji wyborczej, która określi tryb i sposób przeprowadzania wyborów do Włodawskiej Rady Seniorów.

– Zapraszam przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych do włączenia się w prace komisji wyborczej, oraz samej rady – dodaje W. Muszyński

Kandydatury osób chętnych do wzięcia udziału w pracach komisji, można zgłaszać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego we Włodawie do dnia 15 kwietnia 2016 roku.

Źródło – Wlodawa.eu

4 komentarzy "Włodawska Rada Seniorów coraz bliżej"

  1. za chwilę zamiast czytać o inwestycjach miejskich, dowiemy się że powołano miejską radę narodową, a później włodawską zjednoczoną partię robotniczą. przecież tematy zastępcze muszą być, by przykryć nieudolność przewodniczącego. ale żeby dwa lata powoływać radę seniorów, to już bez komentarza.

  2. Rozumiem, że to będzie wolontariat

  3. Rzeczywiście, skoro wodzirej 2 lata powoływał Radę Seniorów to nie ma co się dziwić, że miasto nie zdobywa żadnych środków unijnych. A kiedy zostanie powołana Specjalna Strefa Ekonomiczna przy takich ruchach?

  4. Nie Krzyś | 18 kwietnia 2016 at 21:44 |

    Jakich środków unijnych oczekujesz jak jeszcze nikt nie dostał w nowym rozdaniu żadnych pieniędzy z UE. Dopiero składa się wnioski. Pieniądze będą co najmniej za rok. Ale trzeba mieść jakąś wiedzę na temat zanim smaruje się na elbi.

  5. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zmiana wielkości czcionki