Strumień unijnych pieniędzy w Lokalnej Grupie Działania „Poleska Dolina Bugu” jeszcze nie wysechł

O efektach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” (LGD) informowaliśmy lokalnych mieszkańców rok temu m.in. na portalu Elbi.pl. Z dumą zaprezentowaliśmy różnorodne inwestycje dofinansowane z PROW 2014-2020, które zostały zrealizowane na terenie powiatu włodawskiego oraz gminy Ruda-Huta z powiatu chełmskiego. Pisaliśmy o nowych miejscach pracy, o nowych firmach, o przedsiębiorcach, którzy rozwinęli swój biznes oraz o inwestycjach niekomercyjnych, podnoszących jakość życia lokalnych mieszkańców oraz jakość infrastruktury turystycznej obszaru LGD.

Minął kolejny rok, a LGD w tym czasie przeprowadziła kolejne nabory wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz z zakresu rozwoju niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Było to możliwe m.in. dzięki dodatkowej puli środków w kwocie 620 000 zł, którą LGD pozyskało za doskonałe wyniki we wdrażaniu LSR. Mimo większego budżetu, liczba składanych wniosków wciąż przekracza limit dostępnych środków w naborach. Z jednej strony potwierdza to atrakcyjność oferty LGD, a z drugiej świadczy o pomysłowości, potencjale i przedsiębiorczości lokalnych mieszkańców oraz o ogromnej potrzebie wsparcia ich inicjatyw. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że droga do uzyskania dotacji nie jest prosta – tylko najbardziej cierpliwi i sumienni wnioskodawcy kończą ją z sukcesem. Wśród nich prym wiodą oczywiście jednostki samorządu terytorialnego, przez wzgląd na ogromne doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Natomiast osoby fizyczne – przy wsparciu doradczym LGD – radzą sobie coraz lepiej. Dzięki temu za rok mamy nadzieję pochwalić się wsparciem kolejnych ciekawych projektów.

Efekty wdrażania LSR od VI 2016 r. do XI 2019 r. statystycznie prezentują się następująco: 143 złożone wnioski o przyznanie pomocy, w tym 39 podpisanych umów o przyznanie pomocy na łączną kwotę pomocy 4 799 840,78 zł oraz 15 wniosków w weryfikacji na łączną kwotę pomocy 1 200 000 zł.

Pula środków dla beneficjentów LSR została już w 95% rozdysponowana, jednak strumień unijnych pieniędzy jeszcze nie wysechł. Sam wybór wniosków do dofinansowania przez LGD nie jest jednoznaczny z przyznaniem dotacji. Zdarza się, że przyznane środki wracają do budżetu LGD, na które niezwłocznie ogłaszane są kolejne nabory. Oznacza to, że od 2020 r. należy spodziewać się naborów wniosków ze zwolnionych środków – przede wszystkim z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. W związku z tym, szczególnie zachęcamy do śledzenia strony internetowej Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” www.dolina-bugu.pl oraz funpage na Facebook „LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”.

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa od 2006 roku wspiera rozwój obszarów wiejskich gmin: Włodawa, Ruda-Huta, Wola Uhruska, Hańsk, Hanna, Wyryki, Stary Brus, a od 2015 r. także miasto Włodawa – dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (poddziałanie LEADER – RLKS).

Zmiana wielkości czcionki