Przypominamy o przepisach dotyczących hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch

20 maja weszły w życie nowe przepisy ruchu drogowego regulujące status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz siłą mięśni. W kodeksie drogowym swoją definicję zyskały hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego oraz urządzenia wspomagające ruch. Osoby je użytkujące mają określone prawa i obowiązki.

W pakiecie zmian, które weszły w życie od dnia 20 maja uregulowana została kwestia między innymi bardzo popularnych hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególniają szereg praw i obowiązków, do których muszą się stosować zarówno ich użytkownicy, jak również inni uczestnicy ruchu drogowego.

W Ustawie Prawo o ruchu drogowym pojawiły się nowe kategorie uczestników ruchu drogowego. Są nimi osoby poruszające się za pomocą: hulajnogi elektrycznej, urządzeń wspomagających ruch (rolki, wrotki, deskorolki bez silnika elektrycznego, hulajnogi zwyczajne) oraz urządzeń transportu osobistego (edeskorolki, monocykle czy seegwaye).

Hulajnogi elektryczne zostały określone jako pojazdy napędzane elektrycznie, dwuosiowe z kierownicą bez siedzenia i pedałów. Hulajnogą elektryczną można się poruszać z prędkością nie większą niz 20 km/h drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, jezdnią po której pojazdy mogą poruszać się z prędkością nie większą niż 30 km/h.  Urządzeniem tym wyjątkowo można poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego chodnikiem wzdłuż jezdni  po której pojazdy mogą poruszać się z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

Urządzenia transportu osobistego (UTO) – jako pojazdy napędzane elektrycznie, bez siedzenia i pedałów. Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym porusza się lub skręca .Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy  brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się: 

  • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
  • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
  • czepiania się pojazdów.

Natomiast urządzenia wspomagające ruch to wszystkie urządzenia lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczony do poruszania się w pozycji stojącej napędzane siłą mięśni. Urządzeniem tym można się poruszać po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości), po chodniku i drodze dla pieszych z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, nie jest wymagane posiadanie uprawnień.

Podczas korzystania z wyżej wymienionych urządzeń zabronione jest przewożenie innych osób, kierowanie w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka oraz korzystanie podczas jazdy z telefonu.

Ustawodawca jedynie w poruszaniu się na urządzeniach wspomagających ruch nie określił żadnych ograniczeń wiekowych. W przypadku hulajnóg elektrycznych i UTO jeździć na nich może każda osoba, która ukończyła 18 lat, osoby w wieku od 10 do 18 lat, które posiadają prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub kartę rowerową, natomiast dzieci w wieku do 10 lat tylko w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

sierżant sztabowy Elwira Tadyniewicz
KPP Włodawa

1 komentarz "Przypominamy o przepisach dotyczących hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch"

  1. gospodarze WŁODAWY ….POBUDKA !!!!dzwonek !!!!!!!!!!!!chodnik-przejście BEZPIECZNE od tesco do kik,ccc,my center….gospodarze WŁODAWY ….POBUDKA !!!!

  2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.