Przekazanie budek lęgowych dla Nadleśnictwa Włodawa

31 sierpnia 2022r. ppłk Jacek Sankowski – Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie przekazał na rzecz Nadleśnictwa we Włodawie kolejne budki lęgowe wykonane przez osadzonych w warsztatach jednostki.

Budki lęgowe zostały wykonane przez osadzonych z materiału przekazanego przez Nadleśnictwo Włodawa pod nadzorem funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Włodawie. Przekazanie odbyło się już po raz drugi. Tym razem udało się przekazać aż 180 sztuk drewnianych wyrobów.

Pierwsze budki zostały przekazane dla Nadleśnictwa w maju br. Realizacja projektu była możliwa dzięki porozumieniu, które zostało zawarte pomiędzy Zakładem Karnym we Włodawie a Nadleśnictwem w dniu 12 marca br. Głównym celem podpisanego porozumienia jest współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i procesu readaptacji społecznej skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw. Zaangażowanie się w realizację przedsięwzięcia dało osadzonym możliwość udziału w projekcie  ekologicznym czym chroni się środowisko naturalne. Przez działania tego typu osadzeni kształtują swoje postawy, pogłębiają zainteresowania i uczą nowych umiejętności. To ważne czynniki w procesie resocjalizacji.   

opracował: por. Daniel Pręciuk
ZK Włodawa

2 komentarzy "Przekazanie budek lęgowych dla Nadleśnictwa Włodawa"

  1. Porażka

  2. I gdzie je niby powiesicie jak do okola wycinaja lasy. Pewnie znowu na blokach zeby latwiej bylo ptakom zasrac elewacje.

  3. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.