Powody, dla których warto aplikować na staż

Chcąc podjąć pracę w zawodzie, powinniśmy posiadać nie tylko kwalifikacje i umiejętności zdobyte w trakcie studiów i szkoleń. Liczy się również doświadczenie. Idealną okazją do jego zdobycia jest staż, w którym warto uczestniczyć także z innych powodów.

Przyczyny, ze względu na które dobrze jest zgłaszać się do programów stażowych, to m.in.:

  1. Możliwość zdobycia doświadczenia

Pracodawcy niechętnie podejmują ryzyko zatrudniania osób, które choć mają stosowne wykształcenie, dotychczas nie podjęły pracy zawodowej. Umiejętne wykorzystywanie teorii w praktyce wymaga ćwiczeń za które można uznać staż trwający np. pół roku lub rok. Podejmowanie takich form aktywności zawodowej sprawia, że łatwiej jest nam odnaleźć się na rynku pracy, gdzie musimy spełniać wysokie wymagania. Dzięki temu zaczynamy czuć się pewniej i zyskujemy poczucie własnej wartości.

  1. Wynagrodzenie

Staże dzielą się na bezpłatne i płatne. Decydując się na skorzystanie z takiej formy aktywizacji zawodowej, często otrzymujemy wynagrodzenie. Jest ono niższe niż pensja pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, ale np. dla studenta może okazać się satysfakcjonujące. Przed rozpoczęciem stażu warto określić swoje oczekiwania w tym zakresie i wybrać ofertę, która jest z nimi zbieżna.

  1. Wartościowe znajomości branżowe

Odbywając staż w firmie, która cieszy się wysoką renomą, możemy uczyć się od najlepszych. Dzięki temu mamy okazję stawać się coraz skuteczniejsi w tym co robimy. Słuchając wypowiedzi doświadczonych profesjonalistów, możemy wyciągać wnioski z ich porażek i unikać ich w przyszłości. Okres spędzony w przedsiębiorstwie, które jest ważne w branży, sprawia, że CV staje się atrakcyjniejsze.

  1. Szansa na zatrudnienie

Jeśli będziemy sumiennie wykonywać swoje obowiązki w czasie stażu, mamy szansę otrzymać propozycję pracy. Jednym z warunków przyznania dofinansowania z urzędu pracy jest zatrudnienie stażysty po zakończeniu programu. To atrakcyjna perspektywa dla świeżo upieczonego absolwenta studiów.

  1. Weryfikacja drogi zawodowej

Odbywając staż, możemy również przekonać się, czy spełniamy się w pracy w danym zawodzie i czy chcemy wykonywać ją przez kolejne lata. Warto ocenić nie tylko to, czy daje nam ona satysfakcję. Należy również zmierzyć się z pytaniem, czy posiadamy predyspozycje do wykonywania konkretnej profesji. Trudno przekonać się o tym w trakcie przyswajania teorii.

Jeśli chcemy rozpocząć karierę zawodową od podjęcia stażu warto korzystać z funkcji dostępnych w ramach serwisu Pracuj.pl: https://rozpoczynamkariere.pracuj.pl. Znajdziemy tam najświeższe oferty pracy oraz programy stażowe, które pomogą nam zaistnieć na rynku pracy i wybrać ścieżkę rozwoju – najatrakcyjniejszą z naszego punktu widzenia. Pracodawcy wysoko cenią przejawianie postaw proaktywnych. Zwracają uwagę również na chęć zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności. Rozwijanie kluczowych kompetencji miękkich pomaga w osiąganiu celów zawodowych, które wyznaczamy sobie w różnych okresach kariery.

Zmiana wielkości czcionki