Pograniczny folklor we Włodawie 2019

Pomimo ogłoszonej jednodniowej żałoby narodowej do Włodawy zjechało na sobotni XVIII Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem – Włodawa 2019 ponad 300 uczestników reprezentujących 24 zespoły.

Laureatami zostały zespoły z Łucka i Dorohuska, ale jury podkreślało wysoki poziom artystyczny wszystkich wykonawców.

W sali włodawskiego kina przede wszystkim kolędowano i to w kilku językach. Oprócz bowiem krajowych artystów z całej Lubelszczyzny, wystąpili także goście z zagranicy (z Białorusi i Ukrainy).

Na początku festiwal uczczono minutą ciszy po zabójstwie prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza. W związku z tym tragicznym wydarzeniem tegoroczne Szczodrywki miały zdecydowanie bardziej refleksyjny charakter. Poziom artystyczny wykonawców był jednak równie wysoki jak w latach poprzednich. Wśród obecnych na sali był oczywiście gospodarz – starosta Andrzej Romańczuk, wicestarosta Tomasz Korzeniewski, Ruald Pryll – przewodniczący Rady Powiatu we Włodawie oraz Paweł Wołyniec – wicestarosta brzeski z Białorusi.

Wzorem lat ubiegłych, chętnych na festiwal było tak wielu, że organizatorzy musieli skrócić występy artystów tylko do dwóch utworów. Łącznie uczestniczyło w festiwalu kilkanaście zespołów z Polski oraz 6 z zagranicy – cztery z Ukrainy i dwa z Białorusi.

Trzyosobowe jury w składzie: Paweł Łobacz, Agnieszka Łotysz i Kornelia Niedbał – bardzo długo debatowało nad wyłonieniem zwycięzców, bo poziom był wyrównany. Jury wyraziło słowa uznania dla zespołów śpiewaczych za przywracanie wspólnego kolędowania w różnych językach tak charakterystycznych dla nadbużańskich ziem i tradycji chrześcijańskich Wschodu i Zachodu.

Zakończenie i rozdanie nagród nastąpiło w sali kina WDK. Wszyscy uczestnicy podkreślali wysoki poziom organizacyjny oraz artystyczny festiwalu. W imieniu władz powiatu nagrody wręczał starosta A. Romańczuk.

Wyniki: Zespoły z akompaniamentem – I miejsce – Leliya z Łucka (Ukraina) II – Bokoryna z Żalina, III – Mała Tęcza z Olbrachtowa, wyróżnienie – Radość z Lisznej.. Zespoły wokalno-instrumentalne: I – Cudowianki z Dorohuska, II – brak, III – Koral z Kamienia. Zespoły śpiewacze a’capella – I miejsce – Vervechka z Łucka, II – (ex aequo) Cisza z Włodawy i Rakołupianki z Rakołup, III – (ex aequo) – Swańki z Wyryk i Głosy Polesia z Brześcia, wyróżnienia: Dołhobrodzkie Zadułyńce z Dołhobród i Rosa z Kamienia.

Głównym organizatorem i finansującym Festiwal było Starostwo Powiatowe we Włodawie, natomiast współorganizatorem Włodawski Dom Kultury.

Celem festiwalu jest upowszechnianie, udostępnianie i ochrona folkloru poprzez integrujące spotkania zespołów z powiatu włodawskiego i zza granicy wschodniej, pokazanie pieśni i obrzędów religijnych, edukacja, wychowanie, potwierdzenie hasła „Kultura nie zna granic” i zbliżenie kultur religijnych.

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Zmiana wielkości czcionki