Komunikat Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego we Włodawie informuje, że zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Województwa – Wojewody Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania, w dniu 23 marca 2017 r. zostanie przeprowadzony w powiecie włodawskim treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania, obejmujący swym zasięgiem wszystkie gminy powiatu.

Tematem treningu będzie „Współdziałanie jednostek Systemu Wczesnego Ostrzegania z terenu powiatu włodawskiego w prognozowaniu i formatowaniu meldunków CBRN wg metodyki ATP 45-D oraz ostrzeganie ludności po wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń lub użyciu Broni Masowego Rażenia (CBRN)”.

Celem treningu jest doskonalenie działania jednostek i elementów systemów SWA i SWO w przesyłaniu, przekazywaniu i informowaniu się o zagrożeniach oraz prowadzenia akcji ratowniczych pomiędzy poszczególnymi ogniwami, służbami i jednostkami ratowniczymi.

Wymiernym efektem prowadzonego treningu będzie głośne uruchamiane syren na terenie powiatu w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 1200 (sprawdzenie sprawności i stanu technicznego syren).

Zmiana wielkości czcionki