Kolejne miliony dla powiatu

„Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” – tak brzmi pełny tytuł projektu, na który Andrzej Romańczuk – starosta włodawski podpisał w ostatni poniedziałek (2 października) umowę. Powiat włodawski jest liderem tego projektu wartego ponad 7,5 mln zł.

Celem głównym projektu jest zapewnienie klientom zewnętrznym (obywatelom i przedsiębiorcom) partnerom możliwości wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. W ramach projektu wartego ponad 7,5 mln zł uruchomionych zostanie 17 systemów teleinformatycznych: platform dialogu społecznego i komunikacji, systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemów zarządzania budżetem gminy, oprogramowania systemów dziedzinowych, systemów komunikacji z jednostkami organizacyjnymi, portali podatkowych/klienta. Będzie to wielkim ułatwieniem dla mieszkańców oraz usprawni pracę urzędników. Projekt realizowany jest przez partnerstwo, w skład którego wchodzą jednostki samorządy: powiat włodawski – lider, gminy Hańsk, Janów Podlaski, Sosnowica, powiat chełmski i powiat kraśnicki. Przedsięwzięcie skierowane jest do urzędów gmin i starostw, a także mieszkańców i przedsiębiorców.

Pieniądze z projektu przeznaczone zostaną m.in. na uruchomienie e-usług dla klientów, zakup licencji, usługi informatyczne, wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu, zakup serwera, zestawów komputerowych, opracowanie dokumentacji, szkolenia pracowników oraz działania promocyjne. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny, przewiduje wdrożenie systemów informatycznych, zakup i instalację sprzętu informatycznego wewnątrz budynków.

Okres realizacji projektu – do końca lipca 2019 r. Wkład UE – 6 436 842,60 zł. Wartość ogółem – 7 572 756 zł. Dofinansowanie unijne (RPO WL) wynosi 85%.

Zmiana wielkości czcionki