Zaproszenie na sesję Rady Powiatu

RADA POWIATU WE WŁODAWIE informuje, że 30 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie VI kadencji.
 3. Sprawozdanie Starosty Włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Starosty Włodawskiego z działalności Zarządu Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  5.1. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie za 2019 rok;
  5.2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie za 2019 rok;
  5.3. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu we Włodawie na 2020 rok;
  5.4. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie na 2020 rok;
  5.5. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie na 2020 rok;
  5.6. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Powiatu Włodawskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;
  5.7. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie ;
  5.8. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2022;
  5.9. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.;
  5.10. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2023;
  5.11. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Zakończenie obrad.

1 komentarz "Zaproszenie na sesję Rady Powiatu"

 1. To prawda że Manius będzie wybierał samochód dla starosty? W sumie chłop zna się na rzeczy bo ostatnio nawet udostępnia ogłoszenia swoich znajomych żeby pomóc im w sprzedaży auta. Coś cienko chyba płacą w tym Kodniu że musi dorabiać. Długi po kampanii na posła same się nie spłacą a “koledzy” z Lublina też coś nie bardzo chcą pomóc załatwić ciepła posadę dla jego

 2. Internet Telewizja Włodawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content