Spotkania dzielnicowego z uczniami

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Woli Uhruskiej przeprowadził cykl spotkań w ramach kampanii edukacyjno – profilaktycznej „Narkotyki i dopalacze zabijają”oraz akcji ruchu drogowego „Jednośladem Bezpiecznie do Celu” i „Na drodze – patrz i słuchaj”, by informować o różnorodnych zagrożeniach oraz promować bezpieczne zachowania.

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Woli Uhruskiej spotkał się z uczniami klas V-VIII z Macoszyna Dużego przedstawiając założenia kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasłem przewodnim jest „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” oraz akcji edukacyjnych „Jednośladem Bezpiecznie do Celu”, „Na drodze – patrz i słuchaj”, „ Przemoc rówieśnicza”, „ Dla każdego jest miejsce na drodze”.

Celem spotkań było przekazanie młodzieży w jak najbardziej przystępnej formie informacji o zagrożeniach, które powodują narkotyki i dopalacze w tym również poinformowanie uczestników spotkań o konsekwencjach zdrowotnych, prawnych jak i społecznych uzależnienia od tych substancji. Podczas pogadanek uczniom wyświetlono spot filmowy „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, spoty akcji ruchu drogowego, przypomniano ogólne zasady bezpieczeństwa a także o tym, że nasze bezpieczeństwo zależy w większości od nas samych.

B.Sz.

Zmiana wielkości czcionki