Nielegalni migranci przepłynęli rzekę graniczną Bug

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, zatrzymali na „granicy zielonej” trzech nielegalnych migrantów. Zatrzymani to obywatele Turcji oraz Albanii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę by dotrzeć do jednego z krajów Europy Zachodniej.

28 listopada br. funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Zbereżu, podczas prowadzonego patrolu, zatrzymali w rejonie granicy państwa, na terenie powiatu włodawskiego, nielegalnych migrantów. Jak się okazało dwóch obywateli Turcji przepłynęło wcześniej rzekę Bug, a następnie wędrowało w głąb kraju. Mężczyźni nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium RP.

Funkcjonariusze SG ustalili, iż mężczyźni chcieli dostać się do jednego z krajów Europy Zachodniej.

Po przeprowadzeniu względem zatrzymanych czynności administracyjnych, zostali oni przekazani służbom granicznym Ukrainy.

Tego samego dnia, podczas działań związanych z ochroną granicy państwowej,  funkcjonariusze placówki w Horodle, zatrzymali w pobliżu rzeki granicznej Bug, na terenie powiatu hrubieszowskiego, obywatela Albanii.  Mężczyzna przekroczył wcześniej granicę państwową wbrew obowiązującym przepisom. Podczas dalszych czynności,  w pobliżu miejscowości Horodło, zatrzymano dwie kolejne osoby – obywateli Albanii  i Wielkiej Brytanii. Jak ustalili funkcjonariusze, zadaniem tych osób było odebranie nielegalnego migranta i przetransportowanie go w głąb Europy.

Obywatelowi Albanii, został ogłoszony zarzut nielegalnego przekroczenia granicy państwa z Ukrainy do Polski. Mężczyzna, przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. 29 listopada br., nielegalny migrant został przekazany ukraińskim służbom granicznym.

Zatrzymani do prowadzonej sprawy „odbiorcy” nielegalnego migranta, usłyszeli natomiast zarzut organizowania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Obywatele Albanii oraz Wielkiej Brytanii,  poddali się dobrowolnie odpowiedzialności karnej w wymiarze: 4 miesięcy pozbawiania wolności w zamieszeniu na 2 lata oraz karze grzywny.

Od początku roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 36 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Praktycznie wszyscy ujawnieni migranci mieli zamiar przedostać się na zachód Europy.

NOSG

Skip to content