MZC – Spotkania z mieszkańcami Włodawy II edycja

Zapraszamy mieszkańców miasta Włodawy
na spotkania edukacyjno-informacyjne w zakresie 
nowego systemu segregacji odpadów komunalnych 

Spotkania organizowane są w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej ukierunkowanej na wdrażanie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) polegającego na selektywnej zbiórce odpadów komunalnych w podziale na pięć frakcji obowiązującej na terenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie od dnia 1 lipca 2020 r.

Niniejsze spotkanie odbędą się w dniach:

  • 14 lipca 2020 r. godz. 16:00  w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie
  • 15 lipca 2020 r. godz. 16:00  w Szkole Podstawowej nr 2 we Włodawie
  • 16 lipca 2020 r. godz. 17:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta
plakat Włoawa II edycja

Podczas spotkań zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące zasad nowego systemu segregacji odpadów komunalnych, konieczności stosowania odpowiednich pojemników do gromadzenia odpadów poszczególnych frakcji, nowych zadaniach PSZOK-ów, uldze za posiadanie przydomowych kompostowników oraz o właściwym sposobie udostępniania odpadów do odbioru. Do dyspozycji uczestników dostępne będą ulotki informacyjne.

Dla zwiększenia ochrony Państwa przypominamy o zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa: obowiązuje zasada zachowania odstępów min. 2 metrowych, rezygnujemy z podawania sobie ręki podczas powitania, w spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 150 osób, obowiązują maseczki ochronne. Zwracamy uwagę, że powyższe zasady podyktowane są obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, do których należy się stosować, dlatego bardzo prosimy o ich przestrzeganie i wyrozumiałość.

Serdecznie zapraszamy!
Skip to content