Zdalna szkoła PLUS w Gminie Miejskiej Włodawa

W  dniu 15 maja 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła PLUS“. Wsparcie skierowane było do najbardziej potrzebujących nauczycieli i uczniów – w tym z rodzin wielodzietnych (3+).

Miasto Włodawa zakupiło 32 laptopy wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zdalnego nauczania. Laptopy trafiły już do miejskich szkół podstawowych. Miasto pozyskało na ten cel 74 624,00 złotych z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej, jest jednym ze sztandarowych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa. Projekt umożliwił Gminie Miejskiej Włodawa zakup laptopów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Program nie przewidywał wkładu własnego ze strony Miasta. Na zakup sprzętu można było  wydać od 35 tysięcy do 165 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie. Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę na odległość.

Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami. Niestety nie wszyscy posiadają taki sprzęt. Ten projekt pozwoli pomóc najbardziej potrzebującym uczniom z Włodawy. Komputery zostały już przekazane do Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie.  Dyrektorzy placówek przekazują sprzęt najbardziej potrzebującym.

UM Włodawa

Skip to content